Om os / Vores Værdier

Værdier for Pinsekirken Bornholm


Vi ønsker at disse værdier skal være kendetegnende og retningsgivende for alt, hvad vi gør som kirke og som enkeltpersoner.

Bibel

-Vi ønsker som kirke og som enkeltpersoner at leve efter bibelens principper og lade bibelens ord være rettesnor for alt hvad vi gør og mener.

Helligånden

-Vi vil bruge de gaver, som Helligånden har givet hver enkelt til fælles gavn,
både i menigheden og i hverdagen.

Tryghed

-Vi ønsker at skabe tryghed for alle som kommer i kirken, ved at være forklarende,
fornuftige samt modarbejde manipulation og social kontrol.

Autentisk

-Vi ønsker at tale ærligt om livets op- og nedture, om både tro, tvivl, succes og fiasko, så vi lever ‘gennemsigtige’ liv, hvor ord og handlinger stemmer overens.

Inkluderende

-Vi tror at alle mennesker er ligeværdige overfor Gud og ønsker at være et fællesskab,
som inkluderer alle slags mennesker.

Relevant

-Vi vil være en åben, opsøgende, nutidig og innovativ kirke,
som gør budskabet om Jesus relevant i vores kultur og samtid.

Fremelskende

-Vi ønsker at se mennesker lykkes og udvikle de gaver og det unikke potentiale, som Gud har lagt i hver enkelt, ved at opmuntre, anerkende og skabe plads til udvikling.

Udarbejdet d. 20.6.20 af kirkens lederteam og kirketjenere.

Vores værdier
Pinsekirken Bornholm | CVR: 40816917 | Sagavej 5, 3700 Rønne - Danmark | Tlf.: 56 91 10 10 | info@pinsekirken-bornholm.dk