Om os / Privatlivspolitik for Pinsekirken Bornholm

Privatlivspolitik for Pinsekirken Bornholm

Beskyttelse af persondata

Vi behandler persondata og vi tager beskyttelse af dine data alvorligt. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller, hvilke data vi indsamler om dig, hvordan vi opbevarer dem, hvad vi bruger dem til, hvordan du kan få adgang til dem, opdatere dem eller få dem slettet. Pinsekirken Bornholm er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger

Pinsekirken Bornholm
Dataansvarlig: Lene Marie Rasmussen
Mail: lema@pinsekirken-bornholm.dk
Adresse: Sagavej 5, 3700 Rønne
CVR: 40816917
Telefonnummer: 56 91 10 10
Website: pinsekirken-bornholm.dk


Behandling af persondata

Vi gør hvad vi kan for at sikrer fair og transparent databehandling.
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om formålet med indsamlingen af disse data. Vi bestræber os på at oplyse herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata, og ellers henvises der til vores privatlivspolitik.  

Hvilke persondata indsamles og hvorfor?

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores tilbud, tjenester og i vores kontakt med dig. Vi indsamler følgende typer data:  
  1. For deltagere i arrangementer der kræver tilmelding indsamles navn, telefonnummer og e-mailadresse. Disse data indsamles, så vi kan kontakte dig i tilfælde af ændringer mm.

  2. For medlemmer indsamles navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, dåbsdato og bryllupsdato. Disse data indsamles, så vi kan kommunikere med dig og lykønske dig på særlige mærkedage. Disse data opbevares på vores medlemsliste. Ved optagelse som medlem i Pinsekirken Bornholm underskrives en samtykkeerklæring.

  3. For økonomiske bidragsydere, som har angivet, at de ønsker skattefradrag for deres bidrag, opbevarer vi også cpr-nummer til brug for vores indberetning til SKAT. 

  4. For ansatte indsamles ligeledes registrerings- og kontonummer og cpr-nummer. Disse data bruges til udbetaling af løn, indbetaling til SKAT og lignende.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Hjælp os med at opdaterer dine persondata

Da vores kommunikation, tilbud og service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne øverst til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke Vi videregiver ikke dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, uden dit samtykke. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.
Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed. 

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og
foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt, stjålet, misbrugt eller ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies

Vi placerer cookies på pinsekirken-bornholm.dk for at forbedre din brugeroplevelse, når du navigerer rundt på siden.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data.
Du har ret til at få slettet dine data hos os. Dette vil dog indebære at vi ikke længere kan tilbyde dig den service vi gerne vil eller kommunikere med dig.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine persondata til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.

Vi forbeholder os ret til løbende at ændre vores privatlivspolitik. Medlemmer og medarbejdere orienteres om sådanne ændringer via nyhedsbreve.
Se også vores samværspolitik her...
Pinsekirken Bornholm | CVR: 40816917 | Sagavej 5, 3700 Rønne - Danmark | Tlf.: 56 91 10 10 | info@pinsekirken-bornholm.dk