Om os / Fader hvor

Fader hvor

Banner Fader hvor
 

Fader hvor? og Sektlederens hemmeligheder

Tirsdag d. 17. november udkommer bogen “Fader hvor?”, der i stor udstrækning handler om det samme som dokumentaren ”Sektlederens hemmeligheder”, som DR2 lancerede i januar 2020. Den kan man stadig streame online på DR2+. Både i bogen og i dokumentaren følger vi Roald Bergmann, der for ca. 19 år siden var leder i vores ungdomsafdeling.
Roald blev medleder i teenageklubben i kirken, i en tid, hvor mange teenagere og unge var med. Der udviklede sig en kultur blandt nogle af teenagerne og i dele af kirken, der gik for langt og udviklede sig på en uhensigtsmæssig måde.
Her skulle kirkens ledelse have grebet ind på et tidligere tidspunkt. Det undlod kirkens daværende ledelse at gøre i tide, og da der endelig blev grebet ind, skulle det være blevet gjort på en mere forstandig og kærlig måde, også i forhold til Roald og hans daværende kæreste, som han nu er gift med.

I 2019 bragte både Bornholms Tidende og den kristne ugeavis Udfordringen artiklen “Undskyld er det vigtigste ord at lære”, hvor Pinsekirkens nuværende præst, Michael Kaarby reflekterer over vigtigheden af at erkende egne fejl og turde sige undskyld. Ligeledes undskylder han i artiklen over for dem, som gennem historien har følt sig fordømt eller dårligt behandlet.
En af dem er Roald.

Det er altid trist, når mennesker oplever svigt - især hvis det er fra kirkens side, da kirkens kendetegn er og skal være kærlighed. Det er vigtigt at lytte til mennesker med smertelige oplevelser som Roalds og tage ved lære af det.

Som kirke tror vi på, at troskab og seksualitet hører sammen, og det stærkeste udtryk herfor er ægteskabet, men vores kirke rummer også folk med andre opfattelser på dette område. Som leder i kirken har man dog et særligt ansvar for at stå ved de værdier, som kirken er bygget på.
På et tidspunkt kunne Roald ikke længere identificere sig med kirkens værdier i forhold til seksualitet, og derfor måtte han trække sig som leder. At Roald oplevede dette som en voldsom og sårende udstødelse, viser med stor tydelighed, at samtalerne med og omsorgen for Roald i tiden efter, at han stoppede som leder, skulle have været af en helt anden og mere favnende karakter.

Der er heldigvis sket meget på 19 år. Vi glæder os over at være en kirke, hvor der kommer mennesker med mange forskellige livsholdninger. Og vi glæder os over at tro og fællesskab kan rumme os alle uanset vores holdninger, mangler og personligheder.

Samtidig kan en historie som denne få os til at standse op, reflektere og tale om, hvordan vi kan fremme en sund og åben kultur i vores kirke, og hvordan vi bedst støtter op om ledere så de lykkes personligt og som ledere i kirkelige sammenhænge.

Tak for den mulighed.

Lederteamet i Pinsekirken Bornholm.

Link til artiklen “Undskyld er det vigtigste ord at lære” 
 
 
 
Pinsekirken Bornholm | CVR: 40816917 | Sagavej 5, 3700 Rønne - Danmark | Tlf.: 56 91 10 10 | info@pinsekirken-bornholm.dk