Aktiviteter / Bøn og faste for ny præst

Bøn og faste for ny præst

Kære kirke.

Vi står overfor et præsteskift, da Michael Kaarby stopper til sommer, og vi skal finde en anden til at overtage hans plads. Det er naturligt, at et sådan lederskift vækker følelser i os, såsom usikkerhed, spænding eller forventning. Vi tror på, at Gud vil sørge for os som menighed, og derfor er vi også sikre på, at Han vil kalde den rette person til at tjene som ledende præst.
Vi ønsker på en særlig måde at opfordre hele menigheden til bøn og faste de næste 40 dage, da vi tror fuldt og fast på, at Han hører vores bøn, og at faste både ‘forstærker’ vores bøn, og hjælper os til at fornemme Helligåndens vejledning.
Vi vil bede for dette ved alle vores samlinger i kirken, og vi opfordrer til, at der bedes i netværksgrupper og derhjemme også.

Bibelcitater om bøn og faste:

“Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.”
 
Mattæusevangeliet 6:5-7

Jesus sagde: “Derfor skal I bede således:

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.”
 
Matthæusevangeliet 6:9-13

“Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.

Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.” Mattæusevangeliet 6:16-18

“Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!” Mattæusevangeliet 7:7-11
 

Forslag til takkebønner:

 • Tak for det Gud har gjort, i den tid Michael har ledt kirken.
 • Tak for at du fortsat sørger for og leder Michael, Louise og børnene
 • Tak for at du er menighedens Herre og har omsorg for os

Forslag til bønner

 • Lad din vilje ske, når vi nu søger efter ny forstander.
 • Giv os den person, vi har brug for, gerne inden udgangen af sommeren 2021.
 • Lad både lederskab og menighed fornemme Helligåndens vejledning og forstå din vilje.
 • Kald på den person/familie, du har udvalgt og må han/hun/de være villige til at komme.
 • Hjælp os som menighed til at stå sammen i enhed, kærlighed og fred.

Faste

Faste er en åndelig disciplin, som for mange er fjern og uoverskuelig. Det handler om at sætte noget til side for at fokusere mere på bøn og på Gud, og samtidig vise at det man beder om betyder så meget for én, at man er villig til at afstå fra noget man holder af, eller måske gøre noget man ikke plejer, for at få Guds bønnesvar.
 
Du kan selv vælge hvordan og hvor meget du vil faste, men her er nogle konkrete forslag:
 • Faste fra mad én dag om ugen.
 • Faste fra kød i dele af eller hele perioden.
 • Faste fra fjernsyn eller andre tidsrøvere eller begræns dit forbrug.
 • Gå en tur hver dag, hvor du har tid til at bede.
Lederteamet
Pinsekirken Bornholm
 
Pinsekirken Bornholm | CVR: 40816917 | Sagavej 5, 3700 Rønne - Danmark | Tlf.: 56 91 10 10 | info@pinsekirken-bornholm.dk