Aktiviteter / Bøn

Bøn

I vores lands historie har der været situationer, som på en særlig måde kalder på,
at vi står sammen på tværs af alle skel for at bede til Gud om hans styrke, hjælp, trøst og visdom.

Coronakrisen er en sådan situation.

Derfor inviterer Evangelisk Alliance sammen med sognemenigheder og frikirker,
missionsbevægelser og den katolske kirke til en fælles bededag,
hvor vi vil bede sammen for vores land og for mennesker i nød.

Link til mere infor og bedemner: www.evangeliskalliance.dk/bededag/
 
Pinsekirken Bornholm | CVR: 40816917 | Sagavej 5, 3700 Rønne - Danmark | Tlf.: 56 91 10 10 | info@pinsekirken-bornholm.dk