Aktiviteter / TVBornholm

TVBornholm

Indkaldelse til generalforsamling for TVBornholm

15. maj 2018, klokken 15:30 i Pinsekirken Bornholms lokaler.

Dagsorden:

1. Velkomst ved Lene Marie Rasmussen

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Godkendelse af dagsorden

5. Bestyrelsens beretning

6. Godkendelse af reviderede regnskab

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af kasserer

9. Eventuelt

10. Afslutning
Pinsekirken Bornholm | CVR: 40816917 | Sagavej 5, 3700 Rønne - Danmark | Tlf.: 56 91 10 10 | info@pinsekirken-bornholm.dk